09.10.2020.

Freitag, 09.10.2020.

Herbstleuchten im Taranga